Sansevieria Trifasciata, Snake Plant

549.00 349.00

In stock